Eskiislahenduse avalik tutvustamine

15.08.2017 algusega kell 17:30 toimub Aaspere Külakojas riigimaantee 1 (E20), Tallinn–Narva km-tel 78,6-87,4, Aaspere-Haljala lõigul eskiisplaani avalik tutvustamine.

Lisad on saadaval pilves aadressil:https://pilv.mkm.ee/s/BjlKIdKCq0Ol6EM