Haljala valla 2014. aasta kinnitatud eelarve investeerimistegevuse muutmine

20.04.15

Haljala  Vallavolikogu 16. detsembri 2014.a määrusega nr 22 "Haljala valla 2014. aasta kinnitatud eelarve investeerimistegevuse muutmine" (avaldatud RT IV, 23.12.2014, 26) täiendati kulu liik 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine punktiga 2 Haljala valla tervise- ja spordipargi III järgu tööde teostamise toetamine ja eraldada tööde teostamiseks 17 912 eurot ja vähendati kulu liik 15 Põhivara soetus kirje Valla teed punkti 1 Haljala aleviku valgusfoori ristmiku rekonstrueerimine koos tänavavalgustuse ja kõnnitee projekti koostamisega kulusid 17 912 euro võrra. 

Haljala valla 2014.a eelarve terviktekst

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2014.aasta teine lisaeelarve

20.04.15

Haljala valla 2014. aasta teine lisaeelarve kinnitati 21.10.2014.a määrusega nr 19 ja on avaldatud RT IV, 28.10.2014, 24

 

MENETLUSKÄIK:
Haljala Vallavalitsus esitas 10.09.2014.a istungil volikogule menetlemiseks Haljala valla 2014.a teise lisaeelarve eelnõu.

12.09.2014.a kiitis Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon teise lisaeelarve eelnõu heaks ja suunas volikogule.

23. septembril 2014. suunas volikogu Haljala valla 2014 aasta II lisaeelaerve eelnõu teisele lugemisele ja määras muudatusettepanekuete tegemise tähtajaks 6. oktoober.

Haljala valla 2014 aasta II lisaeelaerve eelnõu muutmiseks esitati kaks ettepanekut:

vallavalitsuselt ja Margus Punaselt (vt. lisatud failid).

Haljala valla 2014 assta II lisaeelaerve teine lugemine toimus Haljala Vallavolikogu istungil 21. oktoobril 2014.a 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2014.a esimene lisaeelarve

20.04.15

Haljala Vallavolikogu 20.05.2014.a istungil otsustati:

Otsustati: kinnitada Haljala valla 2014.aasta esimene lisaeelarve.

Haljala valla 2014. aasta esimene lisaeelarve on avaldatud

 RT IV, 28.05.2014, 83

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2014.aasta eelarve investeerimistegevuse muutmine

20.04.15

Haljala Vallavolikogu 27.02.2014 määrusega nr 13  (avaldatud RT IV, 06.03.2014, 30)  muudeti Haljala valla 2014.aasta kinnitatud eelarve lisa 4 Haljala valla 2014. aasta investeerimistegevused järgmiselt:

 

1) Suurendada kulu liik 15 kirje Põhivara soetus (-) Valla teed punkti 1 Haljala aleviku valgusfoori ristmiku rekonstrueerimine koos tänavavalgustuse ja kõnnitee projekti koostamisega kulu 40 000 euro võrra vähendades punkti 3 Haljala Rahvamaja ümbruse korrastamise projekti tellimine ja parkla rekonstrueerimine 40 000 euro võrra.

Toimetaja: RIINA MUST