Haljala valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

28.04.15

Haljala vallavolikogu 21.04.2015.a määrusega nr 31 kinnitati

Haljala valla 2015. aasta esimene lisaeelarve. (Avaldatud RT IV, 25.04.2015, 5)

 

 

MENETLUSE KÄIK:

04.03.2015.a esitas Haljala Vallavalitsus volikogule menetlemiseks Haljala valla 2015. aasta esimese lisaeelarve eelnõu.

17.03.2015.a Haljala Vallavolikogu istungil toimus eelnõu esimene lugemine. Haljala Vallavolikogu otsustas suunata eelnõu teisele lugemisele ja määrata parandusettepanekute tegemise tähtajaks 30. märts 2015.a 

01.04.2015. a Haljala Vallavalitsuse istungil esitas Haljala Vallavalitsus Haljala valla 2015. aasta esimese lisaeelarve eelnõu muudatusettepanekud.

08.04.2015.a Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon kiitis Haljala valla 2015. aasta esimese lisaeelarve muudatusettepanekud heaks.

majandus- ja rahanduskomisjoni protokolli nr 21 väljavõte

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2015. aasta eelarve

20.04.15

 

HALJALA VALLA 2015 AASTA EELARVE kinnitati Haljala Vallavolikogu 20.01.2015.a määrusega nr 25 "Haljala valla 2015.aasta eelarve kinnitamine" (avaldatud RT IV, 23.01.2015, 10)

Eelarvest kiirema ülevaate saamiseks on koostatud Haljala valla 2015. aasta eelaerve lühiülevaade

 

Menetluse käik:

Haljala Vallavalitsus kiitis 24.11.2014.a istungil heaks Haljala valla 2015. aasta eelarve eelnõu ja esitas volikogule menetlemiseks. 

Volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 09.12.2014 koosolekul otsustati toetada eelnõu "Haljala valla 2015. aasta eelarve kinnitamine" ja suunata eelnõu volikogusse I lugemisele.

16. detsembri vallavolikogu istungil toimus Haljala valla 2015. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine. Otsustati: suunata eelnõu " Haljala valla 2015. aasta eelarve kinnitamine" teisele lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 05.jaanuar 2015.

Volikogule esitati kokku neli eelarve eelnõu muutmise ettepanekut:

1. Vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud

2. Volikogu liige Rainer Lille esitatud muudatusettepanek

3. Volikogu liige Riina Tambergi esitatud muudatusettepanek

4. Volikogu liige Kalju Kivistik poolt esitatud muudatusettepanek

Vallavalitsus seisukoht esitatud muudatusettepanekutele.

Majandus-Ja rahanduskomisjoni protokolli väljavõte

Haljala valla 2015.a eelarve eelnõu teine lugemine toimus 20. jaanuaril 2015.a. 

Volikogu istungi protokolli nr 18 (20.01.2015) väljavõte

Toimetaja: RIINA MUST