Haljala valla 2017 aasta esimene lisaeelarve

Menetluse käik:

1. Haljala Vallavalitsus esitas 26. juulil vallavolikogule menetlemiseks Haljala valla 2017 aasta esimese lisaeeallarve eelnõu.

2. Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon arutas esimese lisaeelaeve eelnõud 02.08.2017 a. ja otsustas: Toetada eelnõu ja suunata volikogusse esimesele lugemisele.

3. Haljala Vallavolikogus toimus Haljala valla 2017 aasta esimese lisaeelarve I lugemine 15. augustil 2017. a. Otsustati suunata lisaeelarve eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 25.08.2017. 

4. 25.08.2017 esitas vallavalitsus Haljala valla 2017 aasat esimese lisaeelarve eelnõule parandusettepanekud.

5. Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon arutas Haljala valla 2017 aasta esimese lisaeelaeve eelnõule esitatud parandusettepanekuid 13. septembril 2017.a ja otsustas: Toetada parandusettepanekuid ja esitada eelnõu volikogule uues redaktsioonis.

6. Haljala Vallavolikogu kinnitas 19.09.2017.a määrusega nr 72 Haljala valla 2017. aasta esimese lisaeelarve kogumahuga  miinus 1 222 622 eurot.

 

 

Haljala valla 2017 aasta eelarve

Haljala valla 2017 aasta eelarve kinnitati Haljala Vallavolikogu 21.02.2017 määrusega nr 66 "Haljala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine"

 

EELARVEST KIIREMA ÜLEVAATE SAAMISEKS ON KOOSTATUD HALJALA VALLA 2017. AASTA EELAERVE LÜHIÜLEVAADE

 

 

Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu menetlus:

1. 16. novembril 2016 kiitis Haljala Vallavalitsus heaks ja eistas volikogule menetlemiseks Haljala valla 2017 aasta eelarve EELNÕU.

Haljala valla 2017 aasta eelarve EELNÕU (uus redaktsioon)

2. Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon otsustas 10. jaanuaril  2017 toetada Haljala valla 2017 aasta  eelarve eelnõu ja suunata Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu I lugemisele.

3. Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 istungil toimus Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu esimene lugemine. Esimese lugemise käigus hääletati eelnõusse sisse kaasava eelarve muudatusettepanek, mille kohaselt on 2017 aastal kaasava eelarve summa 5000.- eurot. 

Volikogu otsustas suunata eelnõu „Haljala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 6. veebruar 2017.a.

4. 8. veebruari istungil vaatas läbi Haljala Vallavalitsus 2017 aasta eelaerve eelnõule esitatud muudatusettepanekud ja esitas need volikogule menetlemiseks. 

5. 14. veebruaril kiitis muudatusettepanekud heaks ka volikogu majandus- ja rahanduskomisjon ning otsustas esitada Haljala valla 2017 aasta eelarve eelnõu volikogule uues redaktsioonis.

6. Haljala Vallavolikogu 21.02.2017.a määrusega nr 66 kinnitati Haljala valla 2017 aasta eelarve kogumahuga 4 513 915 (neli miljonit viissada kolmteist tuhat üheksasada  viisteist) eurot