Ametnike haridused

Ametikoht Nimi Haridus Eriala
Vallavanem Leo Aadel kõrgem haldusjuhtimise magister
Vallasekretär Riina Must kõrgem haldusjuhtimise bakalaureus
Jurist Urmas Punga kõrgem õigusteadus
Volikogu sekretär-registripidaja Marju Kirsipu kesk-eri toidu- ja tööstuskaupade kontrolör-kassapidaja
Sekretär-registripidaja Lea Mägi kõrgem bakalaureus
Finantsnõunik Õie Kelder kõrgem põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Pearaamatupidaja Merike Hunt kõrgem põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Sotsiaaltöötaja Urve Vogt rakenduslik kõrgem sotsiaaltöö
Lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Merje Mitt kutsekõrgharidus noorsootöö
Sotsiaaltöö spetsialist Malle Laos kesk  
Majandusspetsialist Marko Teiva rakenduslik kõrgem kinnisvara arendus
Maakorraldaja Siiri Püss

kõrgem

kesk-eri

geodeesia

tööstus- ja tsiviilehitus

Ehitus- ja planeerimisspetsialist Kristi Jõemets

MA

rakenduslik kõrgharidus

õigusteadus

arhitektuuri erialal

Järelevalveametnik Tiit Jõgi Rakenduslik kõrgharidus Avalik haldus, sisejulgeolek