Koduste gaasiseadmete kasutamisel peab järgima nõudeid

Eranditult kõikide sel aastal aset leidnud traagiliste õnnetuste põhjuseks on korterisisese gaasipaigaldisega seotud omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme...

Puurkaevu rajamine

Asjaajamine puurkaevu planeerimisest üle andmiseni

Päästjad aitavad nõustamisega kodude tuleohutust parandada

Päästeamet alustab maikuust kodukülastustega „Kodu tuleohutuks!", et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Kõik tänavu traagiliselt lõppenud tulekahjud on aset...

Teede talihoole 2012-2015

  Avalikult kasutatavate teede, tänavate ja platside talihooldustööde teostajad:   -  Haljala aleviku  teede, tänavate, parklate, platside lumetõrje...