Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

16.10.17

 

Haljala Vallavolikogu kinnitas 12.10.2017 määrusega nr 74 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille kohaselt kompenseeritakse Haljala vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte  huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise kulud esimese huviringi või huvikooli eriala puhul 100% ulatuses ja teise huviringi või huvikooli eriala puhul kuni 50% uletuses. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2017. 

Kõik kes on 2017 sügisel esitanud huvihariduse toetuse taotluse vana korra kohaselt ei pea uut taotlust esitama. Esitatud taotlused vaadatakse uuesti üle ja nende kohta tehakse täpsustav otsus.

 

Avaldus huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla 2017-2018 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Haridus ja kultuuri valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Vallavanem Leo Aadel 327 8222, 506 8620 leo.aadel@haljala.ee

 

Gümnaasiumiõpilastele bussisõidukulutuste hüvitamine

Haljala vald hüvitab kõikidele Lääne-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoht on Haljala vald, sõidu kooli ja koolist koju.

Septembrikuu esimestel nädalatel, kuni sõidukaartide väljastamiseni, saavad õpilased maakonnaliinidel sõita isikuttõendava dokumendi alusel.

Õpilased kes sõidavad kooli ja koolist koju vaid maakonnaliinidega on võimalus taotleda tasutasõidu kaart. Selleks palume esitada vallavalitsusele taotlus ja andmed õpilase nime, isikukoodi, kooli nimetuse, klassi ja sõidumarsruudi kohta.

Kui õpilane kasutab kooli ja koolist koju sõitmiseks kommertsliine, siis toimub sõidukulude hüvitamine sõidupiletite või ostetud sõidukaardi alusel. Sõidukulutuste hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos sõidupiletite või sõidukaardi eest tasumist tõendava dokumendiga Haljala Vallavalitsuse kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Hüvitis kantakse taotluse esitamise kuu neljateistkümnendaks kuupäevaks taotluses märgitud õpilase, vanema või eestkostja pangakontole. Vanemaid kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

Täiendav info tel 327 8220

 

Haljala Gümnaasiumi ümberkorraldamine

20.01.16

Haljala Vallavolikogu 20.01.2015. a otsuse nr 86 alusel lõpetatakse 1. augustil 2017. a Haljala Gümnaasiumis koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel. 2015/2016. õppeaastal Haljala Gümnaasiumis 10. klassi ei avata. 2015/2016. õppeaastal toimub Haljala Gümnaasiumis koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel 11. ja 12. klassis, 2016/2017. õppeaastal 12.klassis.

01. septembril 2017 alustab põhikoolina Haljala Kool.

Toimetaja: RIINA MUST

Gümnaasiumiõpilastele bussisõidukulutuste hüvitamine

11.04.17

Haljala Vallavolikogu 16.06.2015 määrusega nr 33 "Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord", mille alusel hüvitatakse Lääne-Virumaa üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald, bussisõidu kulutused sõiduks kooli ja koolist koju.

Septembrikuu esimestel nädalatel, kuni sõidukaartide väljastamiseni, saavad õpilased maakonnaliinidel sõita isikuttõendava dokumendi alusel.

Haljala vald hüvitab kõikidele Lääne-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoht on Haljala vald, sõidu kooli ja koolist koju.

Õpilased kes sõidavad kooli ja koolist koju vaid maakonnaliinidega on võimalus taotleda tasutasõidu kaart. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele andmed õpilase nime, isikukoodi, kooli nimetuse, klassi ja sõidumarsruudi kohta.

Kui õpilane kasutab kooli ja koolist koju sõitmiseks kommertsliine, siis toimub sõidukulude hüvitamine sõidupiletite või ostetud sõidukaardi alusel. Sõidukulutuste hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos sõidupiletite või sõidukaardi eest tasumist tõendava dokumendiga Haljala Vallavalitsuse kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Hüvitis kantakse taotluse esitamise kuu neljateistkümnendaks kuupäevaks taotluses märgitud õpilase, vanema või eestkostja pangakontole. Vanemaid kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

 

 

 

Toimetaja: RIINA MUST