Keskkonnakaitse valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Nimi Telefon E-post
       
Maakorraldaja Siiri Püss 327 8231, 5695 5673

siiri.pyss@haljala.ee

       

 

Teata avatud ja mahajäetud geoloogilistest puuraukudest

Lugupeetud vallaelanikud ja maaomanikud!

Pöördume Teie poole palvega teatada Haljala Vallavalitsusse avatud ja mahajäetud geoloogilistest puuraukudest. Sellised puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja –kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning allikatele. Keskkonnaministeeriumil on kavatsus need puuraugud ohutustada tampoonimise teel. Vajame kõigi Teie abi, et täpsustada avatud puuraukude asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja kaugusest mõnest kindlast orientiirist (tee, jõgi, järv, metsaserv jne).

 

Palun andke sellekohast teavet vallavalitsusele, lisades teatele ka oma nime ja kontaktandmed.

 

Ootame Teie teadaandeid avatud puuraukude kohta.

Teated edastada Haljala Vallavalitsuse aadressile Rakvere mnt 3, Haljala alevik, e-postile haljala@haljala.ee või telefonil 327 8220.

 

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

14.04.14

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil  http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet

Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

26.03.14

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Hävitav ja ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikkust inimtegevusest, olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein, ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni.

Kulupõlengud teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja elusid.

Eelmisel aastal juhtus traagiline kulupõleng Pärnumaal, kus päästjad leidsid Tori vallast Selja külast põletushaavu saanud ja kulupõlengus hukkunud eaka naise.

Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus mootorsõidukitega ja ATV-dega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva heina. Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida loetud minutitega üle põllulagendiku ja jõuda metsatukka või hooneteni.

Kulupõlengute algusaeg sõltub ilmadest ja lume sulamisest – maapinna kuivades muutub kuluhein tuleohtlikuks. Varakult saabunud kevad on tänavu kaasa toonud esimesed kulupõlengud. Sel aastal, 24.märtsi seisuga, on üle Eesti olnud juba 226 väljakutset metsa- ja maastikutulekahjule. Virumaal on päästjad kulupõlengutele välja sõitnud ühtekokku 73 korral, neist 66 väljakutset on olnud Ida-Virumaal ja 7 Lääne-Virumaal.

Kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete arvu suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii päästjate kui ka kiirabi kohale kutsumist.

Päästjad tuletavad meelde, et lahtise tulega ümber käies tuleb alati järgida tuleohutuse nõudeid ning oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee

Toimetaja: RIINA MUST