Hädaabinumbrid ja infotelefonid

20.06.17

 

Eestis on üks Hädaabinumber 112  

kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks

Eesti Energia rikketelefon 1343 (elektrikatestused, liinidesse langenud puud)

Maanteeinfokeskus 1510 (seal hulgas ka teele lagenud puud ja murdunud oksad)

Lasteabi telefon 116 111

Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)

Mürgistusteabeliin 16662

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon +372 612 3000

Liiklusliin 14 900

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Haigekassa infotelefon 16363

Perearsti nõuandetelefon 1220

Maksu- ja tolliameti infotelefon 1811

Töötukassa infotelefon 15501

Toimetaja: RIINA MUST

Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust

2.12.16

PRESSITEADE

1. detsember 2016

Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust

Kätte jõudnud jõulukuu, kestev advendiaeg ja pikad pimedad õhtud tähendavad seda, et inimesed kaunistavad kodusid ning põletavad ka rohkem küünlaid. Selle juures ei tohi unustada tuleohutust, sest hooletus lahtise tule kasutamisel on üks suuremaid tulekahjude tekkepõhjuseid.

Käesoleva aasta esimese kümne kuuga on Eestis olnud 306 hoonetulekahju, mis said alguse lahtise tule kasutamisest. Sinna hulka kuuluvad ka küünaldest alguse saanud põlengud. 2015. aastal põhjustas hooletus lahtise tule kasutamisel 489 hoonetulekahju.

Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak osutab, et hooletusest tingitud tuleõnnetused on alati välditavad: „Pühadeks valmistudes ja oma kodusid kaunistades peab meeles pidama, et küünlad on oma ilust hoolimata tuleohtlikud. Kindlasti ei tohi küünalde ümber paigutada kaunistusi, pärgasid või muud sellist, mis võib kergesti süttida ning põlevad küünlad peavad olema stabiilsel ja tulekindlal alusel. Samuti ei ole tegelikult mõistlik põletada küünlaid jõulukuusel, vaid seal on need turvalisem asendada elektriküünaldega."

„Oma kodude tuleohutuse tagamiseks on kõige olulisem võimalikke ohte endale teadvustada ja nende üle järele mõelda. Kui me teame, kus ohud varitsevad, oskame me neid ka vältida ning juba juhtunud õnnetuse korral õigesti käituda. Kindlasti peab igas elamises olema ka töökorras suitsuandur. See annab kahjutulest varakult märku ning jätab inimestele piisavalt aega reageerida ja tuli kustutada või evakueeruda ja päästjad kutsuda," õpetab Nõlvak.

Õnnetuste vältimiseks tuleb meeles pidada:

·    põlevat küünalt ei tohi kunagi jätta täiskasvanu järelvalveta

·    küünlad tuleb paigutada nii, et lapsed või koduloomad neid mänguhoos ümber ei ajaks

·    enne kodust lahkumist või magama heitmist tuleb kontrollida, kas küünlad on kustutatud

·    küünlad tuleb asetada mittepõlevast materjalist alusele

·    küünlad peavad olema ohutus kauguses kergesti süttivatest esemetest, näiteks kardinatest

·    küünla ümber ei tohi paigutada pärgasid ega muid kaunistusi, mis võtavad kergesti tuld

·   teeküünlaid ei tohi mitmekaupa lähestikku süüdata, sest kõrge temperatuur võib parafiini süüdata

·    õueküünlaid tohib põletada ainult õues ning eemal kergesti süttivatest materjalidest

Oma kodu tuleohutust saad kontrollida aadressil www.kodutuleohutuks.ee või tellida kodunõustamise päästeala infotelefonilt 1524.

PÄÄSTEAMET

kommunikatsiooniosakond

 

Toimetaja: RIINA MUST

KEMIKAALE KÄITLEVATE ETTEVÕTETE ELANIKKONNAKAITSE KAVA AVALIKUSTAMINE

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan. Vastavalt kemikaaliseadusele on pädev asutus nimetatud kava koostama Päästeamet.  

Elanikkonnakaitse kava koostatakse eesmärgiga parandada elanike teadlikkust piirkonna ohtudest ja valmisolekut õigesti käitumiseks võimalike õnnetuste korral. Kava sisunõudeid reguleerib Seveso direktiiv.

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo eestvõttel valmis antud kava Ida- ja Lääne-Virumaal paiknevate kemikaaliettevõtete kohta. Dokumenti on käesoleval aastal tutvustatud maakondlike omavalitsusliitude koosolekutel, ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete regionaalsel infopäeval ning  Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Järgmine tegevus on dokumendi kohta tagasiside kogumine elanikkonnalt.

Elanikkonnakaitse kava saadetakse avalikustamiseks veebilehekülgedel kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele ning selle dokumendi põhjal valmib lähitulevikus ka kemikaaliohutuse teemaline infomaterjal.

Infotunnid avalikkusele toimuvad Lääne-Virumaal Kunda linnas ning Ida-Virumaal Kohtla-Järvel, Sillamäel, Kiviõlis, Jõhvis ja Vaivara vallas.

Ettepanekud kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava kohta ootab Päästeamet kuni  23. novembrini e-posti aadressil: eve.ojala@rescue.ee

27.08.15

Haljala konstaablipunkt 

Haljala Rahvamaja, Tallinna mnt 13

Piirkonnapolitseinik vanemkonstaabel Konstantin Lepik.

tel. 56644251, e-post konstantin.lepik@politsei.ee

Haljala valla kodanike vastuvõtt toimub iga kuu esimesel kolmapäeval kell 9:00-11:00.

 

Noorsoopolitseinik

Sigrit Hang

 tel. 322 2637, e-post sigrit.hang@politsei.ee

 

Rakvere konstaablijaoskond

F.R. Kreutzwaldi 5a
Rakvere
tel 322 2611

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

 

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla statistika

Rahvaarv: 2611
Pindala: 182 km²
Suurim asula: Haljala (1170)
Koole: 1

Mis toimub?