Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt

Haljala Vallavolikogu 3. novembri 2016 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping" koos lisadega.

Ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping" koos lisadega (seletuskiri, ühinevate omavalitsuste kaart ja ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded) on avalikkustatud ajavahemikul 4. november 2016 kuni 25. november 2016. Haljala valla veevilehel, vallavalitsuses ja valla raamatukogudes.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 25. november 2016 Haljala Vallavalitsuse aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik või e-postile haljala@haljala.ee.

 

Koos ühinemislepingu projekti ja selle lisadega on võimalus tutvuda ka järgmiste volikogu otsuste eelnõude ja nende lisadega:

  • Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine koos seletuskirjaga

  • Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine  LISA 3 Lahemaa valla loomise põhialused/hea tahte kokkulepped
  • Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine LISA 4 Omavalitsuste ühinemise ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava