Uudised ja teated

17.08.2017 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Haljala Vallavolikogu kehtestas Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskiri reguleerib Haljala valla haldusterritooriumil reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni. Eeskirjaga sätestatakse r...  Loe edasi »

16.08.2017 Gümnaasiumiõpilastele bussisõidukulutuste hüvitamine
14.08.2017 Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg
14.08.2017 Nädal vallavalitsuses, 14.08. - 18.08.2017 eelinfo
07.08.2017 Eskiislahenduse avalik tutvustamine

Mis toimub?

Haljala valla statistika

Rahvaarv: 2468
Pindala: 182 km²
Suurim asula: Haljala (1077)
Koole: 1