Nädal vallavalitsuses, 16.10. - 20.10.2017 eelinfo

T, 17.10.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine   K, 18.10.2017 kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung   N, 19.10.2017 kell 11.00 osaleb vallavanem...

Valimistulemus Haljala vallas

  Valimistulemus  valimised.ee lehelt ja Haljala valla veebilehel Valimised 2017    

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

  Haljala Vallavolikogu kinnitas 12.10.2017 määrusega nr 74 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra, mille kohaselt kompenseeritakse Haljala vallas elavate 7-19 aastaste...

Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis

    TEADE Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 55 lõikele 1 teostab valimiskomisjon hääletamissedelite teistkordset ülelugemist...

Nädal vallavalitsuses, 09.10. - 13.10.2017 eelinfo

T, 10.10.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine   K, 11.10.2017 kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung kell 10.00 osaleb vallavanem riigihangete koolitusel...

Ohtlike jäätmete kogumisring

15.10.2017 teostab AS Epler&Lorenz Haljala vallas ohtlike jäätmete kogumisringi. Haljala vald 15.10.2017 Peatuspaik ...

VALIMISPÄEVAL ON KÄIGUS BUSSIRINGID

VALIMISPÄEVAL, 15. OKTOOBRIL, ON HALJALA VALLA AASPERE JA ESSU KANDI RAHVALE KÄIGUS BUSSIRINGID   Aaspere ring Aaspere...

Nädal vallavalitsuses, 02.10. - 06.10.2017 eelinfo

E,02.10.2017 Kell 10.00 osaleb vallavanem Lääne-Viru Arenduskeskuse seminaril kell 14.00 toimub kultuuri - ja hariduskomisjoni koosolek   T, 03.10.2017 ...

Mittetulundusliku tegevuse ja projektipõhise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 15.oktoober 2017

Mittetulundusliku tegevuse ja projektipõhise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 15.oktoober 2017 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord ja taotluse vormid on kättesaadavad valla...

Nädal vallavalitsuses, 25.09. - 29.09.2017 eelinfo

E,25.09.2017 Kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung kell 13.00 toimub kabinetinõupidamine   T, 26.09.2017 kell 12.00 osaleb vallavanem Eesti II...

Nädal vallavalitsuses, 18.09. - 22.09.2017 eelinfo

E,18.09.2017 kell 10.00 osaleb vallavanem EMOL-i volikogul kell 15.00 osaleb vallavanem VIROL-i juhatuse koosolekul   T, 19.09.2017 kell 8.30 toimub...

Enampakkumine Aaspere külas Kase tee 6 kinnistu võõrandamiseks

Pakkumus esitada Haljala vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 25.09.2017, kell 10.00ks.

Enampakkumine Põdruse külas Männimäe kinnistu võõrandamiseks

Pakkumus esitada Haljala vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 25.09.2017, kell 10.00ks.

Nädal vallavalitsuses, 11.09. - 15.09.2017 eelinfo

E,11.09.2017 kell 14.00 toimub kabinetinõupidamine kell 16.30 toimub vallavalitsuse istung   K, 13.09.2017 kell 13.00 osaleb vallavanem majandus- ja rahanduskomisjoni...

KANDIDAATIDE REGISTREERIMISE JA LIISUHEITMISE TULEMUSED

Haljala valla valimiskomisjon registreeris kõik registreerimiseks esitatud 128 kandidaati. Liisuheitmise tulemusel said kandidaadid registreerimisnumbrid järgmiselt: Haljala vald ...

Õpilastel kooliaasta alguses maakonnaliinidel sõitmine tasuta

Kuni 15.septembrini (kaasa arvatud) saavad õpilased maakonnaliinidel sõita kooli ja koolist koju õpilaspileti ettenäitamisel tasuta. Gümnaasiumiõpilased kes ei ole veel esitanud avaldust...

Nädal vallavalitsuses, 04.09. - 08.09.2017 eelinfo

E,04.09.2017 kell 13.00 osaleb vallavanem Lääne-Virumaa Noore tegija konkursi komisjoni koosolekul   T, 05.09.2017 kell 8.15 toimub kabinetinõupidamine kell 9.00 kohtub...

Nädal vallavalitsuses, 28.08. - 01.09.2017 eelinfo

E,28.08.2017 kell 13.00 kohtub vallavanem koolijuhiga   T, 29.08.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 10.00 osaleb vallavanem VIROL-i...

Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Haljala Vallavalitsus kehtestas 09.08.2017 korraldusega nr 137 Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse (katastritunnus 19001:001:0293) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Haljala...

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Haljala Vallavolikogu kehtestas Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskiri reguleerib Haljala valla haldusterritooriumil reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja...