« Tagasi

Enampakkumise teade hoonestusõiguse seadmiseks

Teade

Haljala Vallavalitsus korraldab 10. veebruaril 2014.a kell 10: 00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks (pakkumise alghinnaks) järgmistele kinnistutele: 

  1. Tervete tn 10 kinnistu (registriosa nr 5208531, katastritunnus 19002:003:0091, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 507 m2) 1 773 eurot;
  2. Tervete tn 12 kinnistu (registriosa nr 5203131, katastritunnus 19002:003:0092, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1546 m2)  1778 eurot;
  3. Uus põik 25 kinnistu (registriosa nr 5208431, katastritunnus 19002:003:0093, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2047 m2) 2 354 eurot;
  4. Uus põik 1 kinnistu (registriosa nr 5202531, katastritunnus 19002:003:0109, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2566 m2) 2 951 eurot;
  5. Uus põik 3 kinnistu (registriosa nr 5207931, katastritunnus 19002:003:0113, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2010 m2) 2 312 eurot;
  6. Uus põik 12 kinnistu (registriosa nr 5203431, katastritunnus 19002:003:0102, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1938 m2) 2 229 eurot;
  7. Uus põik 14 kinnistu (registriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973 m2) 2 269 eurot;
  8.  Uus põik 5 kinnistu (registriosa nr 5202631, katastritunnus 19002:003:0110 2340 eurot, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2035 m2) 2 340 eurot;

Osalemise tingimused:

·       Pakkujal tuleb tasuda osavõtutasu 10 eurot iga kinnistu kohta ja tagatisraha 200 eurot iga kinnistu kohta. Kirjaliku enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata;

·       hoonestusõiguse tähtaeg on 25 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest hoonestajad kohustuvad:

·       esitama vallavalitsusele nõuetele vastava üksikelamu ehitusprojekti  ja taotlema ehitusloa üksikelamu püstitamiseks hiljemalt  12 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestaja põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus nimetatud tähtaega pikendada kuni 3 kuu võrra. Taotlus tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 3 kuud enne käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud tähtaega ;

·       alustama ehitustöödega hiljemalt 12 kuu jooksul alates ehitusloa saamisest;

·       valmis ehitama üksikelamud ja vormistama nende kasutusload 36 kuu jooksul alates ehitusloa saamisest;

·       Kui hoonestaja on tähtaegselt täitnud punktis 2.5.3 nimetatud kohustuse, on hoonestaja soovil võimalik hoonestusõigus lõpetada kinnistute omanikult kinnistu väljaostmisega hinnaga 100 eurot kinnistu kohta. Kinnistu väljaostmisega seotud kulud tasuvad hoonestajad

Pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu. Pakkumused esitada  kinnises ümbrikus märgusõna „Hoonestusõiguse seadmine, mitte avada enne 10. veebruar 2014 kella 10 00" hiljemalt 10. veebruar 2014.a kell 9 00 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse Rakvere mnt 3, 45301 Haljala