« Tagasi

Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud avalikul arutelul

Haljala Vallavalikogu 27. augusti 2013.a istungil läbis esimese lugemise Haljala valla arengukava 2010-2020 ja Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.

Haljala valla arengukava avalikud arutelud toimuvad 02. septembril algusega kell 18:00 Haljala Gümnaasiumis, 03. septembril algusega kell 18:00 Aaspere Külakojas ja 04.septembril algusega samuti kell 18:00 Essu Külakeskuses.

Arengukava ja eelarvestrateegia lähevad volikogu teisele lugemisele 17. septembri istungil.