« Tagasi

HALJALA VALLA SÜMBOOLIKA KONKURSS

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haljala vallale sümboolika leidmiseks.

 

Konkursi eesmärk on leida Haljala valla ja Vihula valla ühinemise teel moodustunud Haljala valla vapi, lipu ja logo sümbolikavandid.

 

Konkursitöö tuleb esitada või saata hiljemalt 19.01.2018 kell 10:00 Haljala Vallavalitsusele (Mere tn 6 Võsu alevik 45501) suletud ümbrikus, märkega „Haljala valla sümboolika konkurss".

Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

- vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);

- vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);

- logo kavand;

- Haljala valla dokumendi näidisplank koos vapi kavandi ja Haljala valla nimega dokumendi päises (näiteks Haljala Vallavalitsuse ja Haljala Vallavolikogu kirjaplank);

- kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta;

- konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavaid ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

 

Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele.

 

Täpsemad konkursi tingimused leiad SIIT.