Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Haljala Vallavolikogu kehtestas Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskiri reguleerib Haljala valla haldusterritooriumil reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja...

Gümnaasiumiõpilastele bussisõidukulutuste hüvitamine

Haljala vald hüvitab kõikidele Lääne-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoht on Haljala vald, sõidu kooli ja koolist...

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

2017.aasta volikogu valimistel Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusel moodustatava Haljala valla valimiskomisjoni,  asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik , Vihula vald, Lääne-Virumaa...

Nädal vallavalitsuses, 14.08. - 18.08.2017 eelinfo

E,14.08.2017 kell 15.00 osaleb vallavanem VIROL-i juhatuse koosolekul   T, 15.08.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 16.00 toimub vallavolikogu istung ...

Eskiislahenduse avalik tutvustamine

15.08.2017 algusega kell 17:30 toimub Aaspere Külakojas riigimaantee 1 (E20), Tallinn–Narva km-tel 78,6-87,4, Aaspere-Haljala lõigul eskiisplaani avalik tutvustamine. Lisad on saadaval...

Nädal vallavalitsuses, 07.08. - 11.08.2017 eelinfo

T, 08.08.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine   K, 09.08.2017 kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung   N, 10.08.2017 kell 16.00 toimub eestseisuse...

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus 7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega...

Nädal vallavalitsuses, 31.07. - 04.08.2017 eelinfo

T, 01.08.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 10.30 kohtub vallavanem riigihalduse ministriga   K, 02.08.2017 kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung kell...

Alates 01. septembrist 2017 vahetub jäätmevedaja

Alates 01.09.2017 teostab jäätmevedu AS Ragn-Sells

Kanutiaia Huvikooli suvelaager Karepal

Ausatud lapsevanem! Kanutiaia Huvikooli suvelaager Karepal toimub 23 .- 29. juuli 2017. 7- päevasesse laagrisse on oodatud lapsed ja noored vanuses 6.-18. eluaastat. Laagri...

Soodustuusikuga lastelaagrisse (KIIRE)

Veel on võimalik saada kohta Haljala valla poolt broneeritud soodustuusikuga lastelaagrisse: Viikingid-Tiigrid Noortelaager (Võsul): Ööpäeva hind 14.60 / 116.80    ...

Nädal vallavalitsuses, 26.06. - 30.06.2017 eelinfo

E, 26.06.2017 kell 12.30 osaleb vallavanem notaritehingul   T, 27.06.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 16.00 toimub volikogu istung   K,...

Vähempakkumine „Väravaautomaatika tarne ja paigaldus“

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 03.07.2017.a kell 10.00-ks.

Nädal vallavalitsuses, 19.06. - 23.06.2017 eelinfo

E, 19.06.2017 kell 14.00 osaleb vallavanem põhikooli aktusel   T, 20.06.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 16.00 toimub volikogu komisjonide...

Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade   Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala alevikus Sõstra tn 2...

Nädal vallavalitsuses, 12.06. - 16.06.2017 eelinfo

E, 12.06.2017 kell 8.00 toimub vallavalitsuse istung   T, 13.06.2017 kell 14.00 kohtub vallavanem Maanteeameti esindajatega kell 15.00 toimub kabinetinõupidamine ...

Lihtmenetlusega riigihange "Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine"

Haljala vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine". Hankedokumentidaga saab tutvuda riigihangeteregistris...

Nädal vallavalitsuses, 05.06. - 09.06.2017 eelinfo

T, 06.06.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 9.00 kohtub vallavanem hallatavate asutuste juhtidega ja konstaabliga kell 13.00 osaleb vallavanem notaritehingul   ...

Õhuvägi õppusel Saber Strike 2017

Käesoleva aasta juunis toimub järjekordne rahvusvaheline õppus Saber Strike. Õppusega seoses baseeruvad Ämari lennubaasis kopterid UH-60 Black Hawk, HH-60 Pawe Hawk, AH-64 Apache ning CH-47...

Nädal vallavalitsuses, 29.05. - 02.06.2017 eelinfo

E, 29.05.2017 kell 15.00 osaleb vallavanem VIROL-i juhatuse koosolekul   T, 30.05.2017 kell 8.30 toimub kabinetinõupidamine kell 12.00 osaleb vallavanem...