« Tagasi

15.maini saab esitada kandidaate maakonna noorte preemiatele

Kuni 15.maini saab esitada veel kandidaate maakonna noorte preemiatele

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja AS OG Elektra kuulutasid 15.aprillil välja konkursi 2016.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks, mille eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises.

Kandidaate saab esitada kokku neljas kategoorias, neist kolmes esimeses on O.G Elektra ja VIROLi poolne rahaline preemia ning auhindadega toetab ka Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus.

Kandidaate saab esitada aadressil: http://www.virumaa.info/konkurss_noor_tegija veel kuni 15.maini.

Kategooriad:

"Aasta noor tegija"-premeeritakse ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on oma tegevuste, aja ja oskustega panustanud maakonnas noorsootöö arendamisse ning tegutsenud ühiskonna heaks.

"Aasta noorteühendus" -premeeritakse noorteorganisatsiooni,  -osaluskogu, -ühendust, -gruppi  või õpilasfirmat, mis on positiivselt mõjutanud noorte elusid, arendanud noortes ettevõtllikkust  ning panustanud aktiivselt maakonna noorsootöö arengusse.

 "Aasta noortetegu"-premeeritakse ühte konkreetset noorte algatatud ja läbiviidud projekti, mis on kaasanud ja mõjutanud maakonna noori, tõstatanud olulisi teemasid, parandanud noorte  heaolu ja vaba aja veetmise võimalusi.

 "Aasta noorte sõber" -tunnustatakse inimest, asutust, ettevõtet, omavalitsust, kes on toetanud noorte projekte või algatusi, kaasanud noori otsustusprotsessidesse, loonud noorte vabaaja veetmiseks soodsaid tingimusi, olnud toetav noortealgatuste suhtes, korraldanud noortele suunatud harivaid ja silmaringi laiendavaid üritusi ja tegevusi.

Konkursi statuudiga saab tutvuda: http://www.virumaa.info/liit/koostoo/aid-10822/Konkurss-noorte-ja-noorsoot%C3%B6%C3%B6sse-panustajate-tunnustamiseks

2016.a valiti 2015.a Lääne-Virumaa aasta nooreks tegijaks Anna-Bret Vehik, aasta noorteühenduseks Lääne-Virumaa noortekogu, aasta noorteteoks Rakvere Gümnaasiumi 4a klass ning aasta noorte sõbraks Indrek Jurtšenko.