« Tagasi

FINANTSVÕIMEKUSE RADAR

Finantsvõimekuse radar

Finantsvõimekuse radari eesmärk on kirjeldada KOVide finantsseisundit ning selle jätkusuutlikkust. Ühtlasi võimaldab see nii keskvalitsusel kui ka kohalikul kogukonnal tuvastada finantsraskustesse sattumise ohtu varajases staadiumis, suurendades seeläbi avaliku raha kasutamise efektiivsust ja läbipaistvust.

Finantsvõimekuse radar koosneb 17 näitajast, mis on jaotatud vastavalt kirjeldusvõimele viide kategooriasse: lühiajaline maksevõime, pikaajaline maksevõime, iseseisvus, paindlikkus ja jätkusuutlikkus.

KUIDAS KASUTADA:

Veergu B  saab sisestada kõigi linnade-valdade nimed ( nt Tartu linn, Sõmeru vald jt) ja vaadata ka nende võimekust.

Muuta saab ka aastat!

Kõik näitajad, mis jäävad „punase" ringi sisse on head, mis ületavad on ohumärgid. Radari parempoolses osas ka põhjalik seletus iga näitaja kohta.

Klõpsates hiirega näitajate tippudele  avaneb võrdlus eelneva kolme aastaga ( kollane) ja keskmine väärtus, 2016. aasta näitaja (või mõne muu valitud aasta) väärtus on toodud sulgudes.

Riigi keskmised näitajad (lillad täpid) avanevad samuti hiire klõpsuga tippudel ja nähtavale ilmub vastav väärtus.