« Tagasi

Vähempakkumine „Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine“

Vähempakkumine „Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine"

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala, tel. 5063753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. tel 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus: Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine.

Asukoht: Põdruse küla, Haljala vald, korterid nr 11 ja 12.

Lühikirjeldus korterite kohta:

* lagede kohtpahteldus ja värvimine,

* köögi, esiku ja wc seinte värvimine;

* elu- ja magamistoa seintelt vana tapeedi eemaldamine ja seinte tapeetimine ning värvimine,

* kuivkäimlates uue wc-potide paigldamine;

* 2 pliidi+soojamüüri ja 2 ahju ehitamine

* uute välis- ja siseuste paigaldamine

*elektrisüsteemi uuendamine

* lammutusjäätmete utiliseerimine.

Soovituslik objektiga tutvumine ja mahtude mõõdistamine ning kontroll.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 17.07.2017.a kell 10.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine oktoober-detsember 2017.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 30.06.2017.a kuni 17.07.2017.a.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

Pakkuja peab esitama sarnaste teostatud tööde loetelu perioodil 2014-2016.

3 ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

Teostatud tööd peavad vastama RYL 2013 sätestatud nõuetele ja heale ehitustavale.

Tööde teostamise osas tuleb kinni pidada EV standarditest ja nõuetest.

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi Haljala valla riigihangete komisjon. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.