« Tagasi

Alates 01. septembrist 2017 vahetub jäätmevedaja

Haljala Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.09.2017 – 31.08.2022 ainuõigus vedada Haljala vallas segaolmejäätmeid Ragn- Sells-l. Seoses sellega kaotavad kehtivuse alates 1.septembrist 2017 kõik seni sõlmitud lepingud segaolmejäätmete veole.

Ragn-Sells saadab registris olevatele kinnistute omanikele juuli kuu lõpus korraldatud jäätmeveo dokumendid. Juhul, kui registris on olemas jäätmevaldaja e-posti aadress, siis dokumendid saadetakse e-mailile. Kui  e-posti aadress puudub, jõuavad lepingud koju tavapostitusega.

Lepingud on eeltäidetud (nimi, kontaktid, jäätmemahuti suurus ja tühjendussagedus). Palume kontrollida lepingus olevaid andmeid ja enne lepingute tagastamist vajadusel täiendada või parandada  neid.

Juhul, kui Te ei ole hiljemalt 15-ks augustiks lepingut kätte saanud, siis võtke ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega.

Ühismahutite kasutajatel jätkub kõik endistviisi ja uus vedaja saadab lepingu vaid jäätmemahuti valdajale. Kui te mingil põhjusel ei soovi enam ühist mahutit kasutada, siis palun andke sellest teada e-mailile haljala@haljala.ee või helistades 327 8233 või  5336 4212.

Kõik, kes kasutavad oma kinnistut vaid suveperioodil ja soovivad talveperioodiks jäätmeveost vabastust, peaksid esitama alates  augustist Haljala vallavalitsusele vormikohase avalduse jäätmeveost perioodiliseks vabastamiseks.

Avalduse blanketid  vabastamise taotluse kohta on siin https://haljala.kovtp.ee/blanketid3.

Taotlus jäätmeveo perioodiliseks vabastamiseks" ja „Erandkorras jäätmeveost vabastamise taotlus".

Kuna jäätmevedaja vahetub, siis ärge unustage peale praeguse vedaja poolt esitatud viimase arve tasumist muuta pangas püsimakse - või otsekorralduslepingut.

 Seoses uue jäätmevedajaga võib muutuda alates 01.septembrist  seni kehtinud veopäev.