« Tagasi

Jäätmeveost alates 01.mai 2017

Korraldatud jäätmeveo leping lõpeb 30.04.2017.  Haljala Vallavalitsus korraldab praegu riigihanget uue lepingupartneri leidmiseks perioodiks 01.06.2017 kuni 30.04.2022.

Kuni teenuseosutaja leidmiseni on pikendatud jäätmeveo lepingut vabaturu tingimustes ASga Eesti Keskkonnateenused, millekohaselt on nad klientidele edastanud veograafikud ja uue hinnakirja.

Kellele oli perioodiline vabastus antud kuni 30.04.2017 hakkab toimuma jäätmevedu edastatud graafiku ja hinnakirja alusel.

 

Neile, kellele oli antud erandkorras liitumise vabastus, mis lõppes 30.04.2017, pikeneb vabastus edasi automaatselt kuni ajani, mil on hanke korras leitud korraldatud  jäätmeveo teenuse osutaja ja sõlmitud leping. Uus teenusepakkuja (hanke võitja) saadab kõigile jäätmevaldajatele siis juba uued lepingud ja graafikud ning hinnakirja.

 

Kui te olete saanud uued lepingud uueks veoperioodiks ja soovite jäätmeveost vabastust, kuna ei kasuta kinnistut, siis tuleb peale uue lepingu saamist esitada avaldus erandkorras jäätmeveost vabastuse saamiseks.

 

Kõik, kes kasutavad oma kinnistut vaid suveperioodil ja soovivad talveperioodiks jäätmeveost vabastust, peaksid esitama alates septembrist avalduse jäätmeveost perioodiliseks vabastamiseks.

Avalduse blanketid  vabastamise taotluse kohta on valla veebilehel  https://haljala.kovtp.ee/blanketid3.

Taotlus jäätmeveo perioodiliseks vabastamiseks" ja „Erandkorras jäätmeveost vabastamise taotlus".

 

Marju Kirsipu

marju.kirsipu@haljala.ee