« Tagasi

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Hea noor,

Palume Sul osaleda Haljala valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad Haljala vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita. Sinu arvamus on Haljala valla jaoks väga oluline.

Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun tõmba sobiva vastuse variandi numbrile ring ümber, tabelis märgi valik vastavas lahtris ristiga.

Küsimused on esitatud 2016-2017 õppeaasta kohta.

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel alates septembrist 2017. Uuringu kontaktisik on Helen Võssar (noortekas@haljala.ee, telefon 325 0140)

 

Ette tänades

Haljala noorsootöö kvaliteedi hindamise meeskond

 

Küsitlus 7-12 aastastele noortele https://www.eformular.com/haljalank/haljala7-12.html

Küsitlus 13-26 aastastele noortele https://www.eformular.com/haljalank/haljala13-26.html