« Tagasi

Tasuta lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.
 
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine"
 
Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, võib julgelt kontakte jagada. Lapsel peab olema kehtiv puue (raske või sügav) ja rehabilitatsiooniplaan.
 

Igasuguste lisaküsimuste korral palun kirjutage gahtlin@gmail.com või keili.kollamaa.rander@gmail.com

 

Gähtlin Leppänen
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Lapsehoiuteenuse koordinaator
Tel: 5884 1084