Hajaasustuse programm 2013

  Hajaasustusprogrammi dokumendid ja lisamaterjalid asuvad Haljala valla kodulehel: https://haljala.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9KYb/content/id/5864465 ...

Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud avalikul arutelul

Haljala Vallavalikogu 27. augusti 2013.a istungil läbis esimese lugemise Haljala valla arengukava 2010-2020 ja Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017. Haljala valla arengukava...

Maakaitsepäev toimub 2014.aastal Haljala vallas

Väärtustades esivanemate vaprust ning toetudes ajaloolisele tavale on Võidupüha paraad ja maakaitsepäev koos võidutule jagamisega muutunud kindlaks ja väärikaks osaks Eest riigi tähtpäevade...

Hajaasustuse reoveekogumissüsteemide uuring

AS Infragate Eesti viib Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi uuringut,milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku...

Peeter Toominga nimelise fotokonkursi võitjad selgunud

Peeter Toominga nimelise 2013.a. fotopreemia konkursile laekusid võistlustööd kaheksateistkümnelt autorilt (kokku 62 fotot). Konkursi teemaks oli ette antud „Eestimaa rikkused". Esitatud...

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Alates 01.01.2015 aastast ei võta MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus Haljala valla elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid.    Ohtlike jäätmete...

Enampakkumise teade hoonestusõiguse seadmiseks

Teade Haljala Vallavalitsus korraldab  10. veebruaril 2014.a kell 10: 00  kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks (pakkumise alghinnaks) järgmistele kinnistutele:  ...

Enampakkumise teade hoonestusõiguse seadmiseks

Teade Haljala Vallavalitsus korraldab  10. veebruaril 2014.a kell 10: 00  kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks (pakkumise alghinnaks) järgmistele kinnistutele:  ...

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi EHITUS- JA KESKKONNASPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Kelle peamised tööülesanded on: projekteerimis- ja ehitustööde korraldamine, ehitiste- ja rajatiste dokumentatsiooni -projekteerimistingimuste, ehitus-, kaeve- ja kasutuslubade menetlemine,...

Haljala Vallavalitsus ja Kunda Linnavalitsus kuulutavad välja konkursi JÄRELEVALVEAMETNIKU vaba ametikoha täitmiseks

Haljala Vallavalitsus ja Kunda Linnavalitsus kuulutavad välja konkursi JÄRELEVALVEAMETNIKU vaba ametikoha täitmiseks alates 17. märtsist 2014, 0,3 ametikohal Haljala...
Näitan: 521-533
Elemente lehe kohta 20
of 27