Vallavolikogu istung 15.08.2017

Vallavolikogu istung 30.05.2017

Haljala Vallavolikogu VIII koosseisu L istung toimub teisipäeval 30. mail 2017.a algusega kell 16.00   Haljala vallamajas  päevakorraga:

1.      Haljala valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

2.      Tammispea tee 11c kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine

3.      Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

4.      Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

5.      Haljala Vallavolikogu 17.01.2017 otsuse nr 181 kehtetuks tunnistamine  ( Hoonestusõigus Essu Südamemaja kasuks)

6.      Haljala Vallavolikogu 21.03.2017 otsuse nr 191 muutmine

 

Margus Punane

Volikogu esimees

 

 

Vallavolikogu istung 18. aprill 2017

 

Haljala Vallavolikogu 8. koosseisu XLVIII istung toimub teisipäeval 18. aprillil 2017.a algusega kell 16.00   Essu külakeskuses  päevakorraga:

1.      Ruumide kasutusse andmine Essu seltsile

2.      Vallavanema puhkusele lubamine

3.      Tunnustuse määramine

        4.       Info haldusreformist

        5.      Infotund (Essu hoonestusõigusest, Leader projektist, koolihoone ehitusest

Margus Punane

Volikogu esimees