Vallavolikogu istung 23.11.2017

22.11.17

Haljala Vallavolikogu I koosseisu III istung toimub neljapäeval  23. novembril 2017.a. algusega kell 16:00 Haljala vallamajas, Rakvere mnt 3, Haljala alevik päevakorraga:

 

 1. Haljala valla ametiasutuste ümberkorraldamine
 2. Haljala Vallavalitsuse põhimäärus
 3. Vallavanema töötasu ja hüvitise määramine
 4. Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
 5. Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele                           
 6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ametniku või töötaja koondamise tõttu teenistusest vabastamisel hüvitise maksmine
 7. Volikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 
 8.  Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks volitamine
 9. Detailplaneeringu koostamise algatamine Käsmu küla Põhja 7a kinnistule
 10. Detailplaneeringu kehtestamine

10.1.Vergi küla Pihlaka kinnistu

10.2.Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a kinnistud

 1. Esindajate nimetamine VIROL-i üldkoosolekule
 2. Valla sümboolikast

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vello Väinsalu

Volikogu esimees

 

 

 

Toimetaja: MARJU KIRSIPU

Haljala Vallavolikogu I koosseisu II istung, 7.11.2017

3.11.17

Haljala Vallavolikogu I koosseisu II istung toimub teisipäeval  07. novembril 2017.a. algusega kell 16:00 Võsu Mere tn 6 vallamajas päevakorraga:

1.      Vallavanema valimine

2.      Vallavalitsuse kinnitamine

3.      Volikogu alatiste komisjonide moodustamine

4.      Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

5.      Hüvitise määramine

 

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vello Väinsalu

Volikogu esimees

 

Toimetaja: MARJU KIRSIPU

Haljala Vallavolikogu I koosseisu I istung, 31.10.2017

Haljala Vallavolikogu I koosseisu I istung toimub teisipäeval 31. oktoobril 2017.a algusega kell 14.00   Haljala Vallamajas  päevakorraga:

1.      Volikogu esimehe valimine

2.      Volikogu aseesimehe valimine

3.      Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine