Arukas sordib, arutu põletab!

Info korraldatud jäätmeveost

21.01.16

Viimasel ajal on tekkinud olukord, kus kodanikud pöörduvad valla poole, et nad on saanud Eesti Keskkonnateenustelt oluliselt suuremad arved oma olmejäätmete äraveo eest.

Juhime tähelepanu, et kui teil on olmejäätmete veol koti teenus, siis lepingujärgselt on teil jäätmeveopäeval äraantavaks 1 sajaliitrine ja kuni 10 kg kaaluv jäätmekott!

Juhul kui teil on tekkinud ajutiselt rohkem äraantavaid jäätmeid, siis palun helistage jäätmeveopäevale eelnevalt Eesti Keskkonnateenuste klienditeeninduse numbrile 640 0800 ja andke teade, et teie kinnistul on jäätmeveopäeval lisa kott(id).

Kui Teil tekib jäätmeid regulaarselt rohkem kui 1 kott (kui on jäätmekoti teenus), siis palun soetage omale vastava suurusega konteiner (võimalik ka Eesti Keskkonnateenustelt rentida). Kui olete soetanud konteineri, siis kindlasti informeerige eelnevalt jäätmevedajat ning muutke ka jäätmeveolepingus kotiteenus konteineriks.

 

Toimetaja: MARJU KIRSIPU

Teade korraldatud jäätmeveost vabastatud isikutele!

Haljala Vallavalitsus tuletab meelde, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud isikul tuleb esitada iga aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldajad, kes ei esita hiljemalt 20. jaanuariks Haljala Vallavalitsusele teadet, loetakse alates 21. jaanuarist  korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Nõue hõlmab ka perioodiliselt korraldatud jäätmeveost vabastatud isikuid.

 

 

Lisainformatsioon:

Siiri Püss, maakorraldaja

Tel 32 78 231

E-post: siiri.pyss@haljala.ee

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

 
Ohtlike jäätmete äraandmine toimub Haljala Jäätmejaamas, Rakvere mnt 19a (Haljala endise päästeteenistuse juures).
 
Kogumispunkt avatud alljärgnevalt:
  • ESMASPÄEV, kell 08.00-13.00
  • TEISIPÄEV, kell 13:00 - 18:00
  • NELJAPÄEV, kell 13:00 - 18:00
  • REEDE, kell 08.00-13.00
  •  
Ohtlikke jäätmeid võtab vastu Raivo Luukas,  telefon 56253744.
 
Palume ohtlikke jäätmeid tuua ainult kogumispunkti lahtioleku aegadel. Kui vastuvõtjat hetkel kohal ei ole, siis helistage jäätmete vastuvõtjale.
 
Täiendav info Haljala Vallavalitsuse majandusspetsialistilt telelfonil 327 8238, 5063753.