Kaasava eelarve hääletuse tulemused

Haljala valla kaasava eelarve hääletamine toimus 10. - 20. aprill 2017.

Hääletamisest võttis osa kokku 150 inimest.

Hääletusel oli seitse ettepanekut. Kõige rohkem hääli sai ettepanek "Haljalas kalmistule viiva Vaikuse tee ja parkimisplatsi pindamine ".

 

 

e - hääl

paber

Kokku

1. Tänavakivide paigaldus Aaspere Külakoja ette.

6

12

18

2.Tahmaküla mänguväljaku rajamine

10

3

13

3. Haljalas kalmistule viiva Vaikuse tee ja parkimisplatsi pindamine

17

39

56

4. Jõusaali inventar

5

6

11

5. Suurjäätmete konteinerid prügi koristamiseks Aaspere keskuses

0

35

35

6.Suurjäätmete kogumisring Haljala valla külades

3

7

10

7. Üks tuba noortekasse juurde

5

2

7

 

Suured tänud kõikidele ettepanekute esitajatele ja hääletusel osalejatele!

ESITATUD ETTEPANEKUD

Haljala valla 2017 aasta kaasava eelarve raames esitati kokku seitse ettepanekut. 

Hinnatud ja hääletusele suunatud ettepanekud:

1.      Tänavakivide paigaldus Aaspere Külakoja ette.

2.      Tahmaküla mänguväljaku rajamine.

3.      Haljalas kalmistule viiva Vaikuse tee ja parkimisplatsi pindamine.

4.      Jõusaali inventar.

5.      Suurjäätmete konteinerid prügi koristamiseks Aaspere keskuses.

6.      Suurjäätmete kogumisring Haljala valla külades.

7.      Üks tuba noortekasse juurde.

Tutvu esitatud ettepanekute sisuga 

 

HÄÄLETAMINE: toimub  10. kuni 20. aprill 2017.a.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Hääletada saab paberkandjal vallamajas, valla raamatukogudes, koolis, lasteaias, noortekeskuses ja päevakeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

Iga hääletaja saab anda hääle vaid ühe ettepaneku poolt. 

Hääletamiseks pead olema keskkonda  ID kaardiga sisse logitud.

 

 

Kaasav eelarve 2017

 

Haljala Vallavolikogu võttis 20.10.2015.a vastu määruse nr 45 "Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves"

Haljala valla 2017 aasta eelarves on kaasava eelarve rakendamiseks 5000 eurot.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on parandada kogukonna arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.

 

Kui Sul on ettepanek, mis on seotud Haljala vallaga, mis pakub avalikku hüve ja/või oleks vallaruumis avalikus kasutuses selliselt, et selle haldamine ei too kaasa ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele ning mille teostamine ei ületa 5000 eurot, siis ootame ettepanekuid 13. kuni 27. märtsini (kaasa arvatud).

 

ETTEPANEKU ESITAMINE: Kaasava eelarve ettepaneku vorm lae alla siit

Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse paberkandjal aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1)    esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2)    kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;

3)    sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.

4)    hinnangulist maksumust;

5)    muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

 

ETTEPANEKUTE HINDAMINE:

Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:

 1) esitatud ettepaneku originaalsus;

 2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

 3) esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

 

HÄÄLETAMINE: toimub 10. kuni 20. aprill 2017.a.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Hääletada saab paberkandjal vallamajas, valla raamatukogudes, koolis, lasteaias, noortekeskuses ja päevakeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse muuhulgas valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla facebooki lehel.

 

ETTEPANEKU TEOSTAMINE

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 5000 eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.