Käitumisjuhised ammoniaagiohu korral

30.04.15

 

Seoses sellega, et AS Viru Õlu tootmisprotsessis kasutatakse veeldatud ammoniaaki, loetakse AS Viru Õlu tavapärasest kõrgema ohuriskiga ettevõtteks.

Oluline on teada, et AS Viru Õlu territoorium on projekteeritud ning hoone on ehitatud kõiki ohutusnorme arvestades, ettevõte on pädevate asutustega kooskõlastanud kohustusliku dokumentatsiooni, seal töötab eriväljaõppe saanud personal ning rakendatakse kõiki ohutusabinõusid, mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda.

Vaatamata eelnimetatule peavad ümberkaudsed elanikud olema teadlikud käitumisjuhistest avariiolukordades, mis võivad tekkida inimtegevusest, loodusjõududest või tehnoloogilistest protsessidest.

Mida teha, kui saad teada ohust/kuuled sireeni?

Käitumisjuhised ohuolukorraks!

Kuidas ohust teada saad?

·       Sireeni signaaliga

·       Tuld või suitsu märgates

·       Päästesõidukeid märgates

·       Lõhna tundes

·       Enesetunde halvenemisega (iiveldus, silmade ärritus jms)

·       Telefonikõnest

·       Valjuhääldist

·       Raadiost või televiisorist

 

Mis on sireen?
Sireen on paigaldatud suurõnnetuse ohuga ja ohtlikkusse ettevõttesse või ohustatud aladele, et hoiatada tekkinud ohust. Haljala alevikus on sireen paigaldatud AS Viru Õlu tootmishoone katusele.

Kuula ohusireene:

Üldhäire signaal
Minuti pikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel.

Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid!

Üldhäire lõpp
Ühtlane minutipikkune heli pikkusega, mida edastatakse üks kord.

Häire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.

Testsireen
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.

Testimise signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Kuidas käituda kui kuuled sireeni:

1. Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale! 

2. Mine suletud ruumi, et kaitsta end gaaside või plahvatuse eest!

3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad ning ventilatsioon ja tuulutusavad!

4. Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon!

5. Teavita ning abista naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke!

6. Lülita sisse Vikerraadio (vaata sagedusi) või Raadio 4 (vaata sagedusi) või telekanal ETV ja kuula seal antavaid käitumisjuhiseid! Informatsiooni saad ka päästeala infotelefonilt 1524.

7. Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ja mine ülemistele korrustele, kuna õhust raskemad mürgised gaasid kogunevad allapoole.

8. Ära kasuta lahtist tuld!

9. Kasuta telefoni ainult tõsisel vajadusel, et mitte koormata telefoniliine!

Lisaks vaata lühivideot ammoniaagipilve levikust .

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla statistika

Rahvaarv: 2611
Pindala: 182 km²
Suurim asula: Haljala (1170)
Koole: 1

Mis toimub?