Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse uudisleht

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Päästjad tuletavad meelde, et lahtise tulega ümber käies tuleb alati järgida tuleohutuse nõudeid ning oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Rohkem infot tuleohutusnõuete...

Korraldatud jäätmeveost Haljala vallas

Kuni 30. aprillini 2012 jätkab olmejäätmete vedamist Ragn-Sells AS jäätmevaldajatele väljasaadetud  graafikute alusel.   Alates 1. maist 2012  alustab jäätmeveoga AS...