Haljala valla koolid

Haljala Gümnaasium

Aadress: Rakvere mnt 10, 45301 Haljala, Lääne-Virumaa

E-post: kool@haljala.edu.ee

Kodulehekülg: www.haljala.edu.ee

 

Direktor: Inge Laiv

Sekretär: 325 0900

 

Õppejuht: 325 0903

Võimla: 325 0907

 

 

Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014-2017 on leitav kooli kodulehelt 

või e-Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/422022014010?leiaKehtiv

 

Haljala Gümnaasiumi põhimäärus on leitav kooli kodulehelt http://www.haljala.edu.ee/dokumendid

 

või e-Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/414052013007?leiaKehtiv

Haljala valla õpilaste bussiringid