Haljala Lasteaed

Aadress: Schönbergi tee 1, 45301 Haljala alevik, Lääne-Virumaa

E-post: lasteaed@haljala.ee

Kodulehekülg: www.haljalalasteaed.ee

 

Juhataja: Riina Tamberg, telefon 5646 3478

Üldtelefon: 325 0412

Valvetelefon: 5660 9456

   

Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013-2017 on leitav:

lasteaia kodulehelt  http://www.haljalalasteaed.ee/ või

e-Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/426042013006?leiaKehtiv

Haljala Lasteaed Pesapuu põhimäärus on leitav:

lasteaia kodulehelt http://www.haljalalasteaed.ee/ või

e-Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013021?leiaKehtiv