Eesti Loomakaitse Selts: suve lõpp toob palju hüljatud lemmikloomi

24.08.15

Eesti Loomakaitse Selts: suve lõpp toob palju hüljatud lemmikloomi

Lemmikloomade suvilapiirkondadesse mahajätmise jätkuva ja laialdase probleemi tõttu korraldab Eesti Loomakaitse Selts viiendat aastat kampaaniat „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?". Selle raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ja märkama hüljatud lemmikloomi. 

„Tegelikult tuleb mõelda juba enne lemmiklooma võtmist, kas tema eest ollakse valmis hoolitsema ka siis kui ta on kasvanud suureks ja aeg on kolida ruumikast suvekodust tagasi linnakorterisse. Kui loom on aga endale võetud, on tema saatuse hooleks jätmine väga vastutustundetu tegu: kahest hüljatud koduloomast kasvab vaid loetud aastatega paarisajapealine metsik loomakoloonia, mis vaevleb haiguste, külma ja nälja käes," selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.

Eesti Loomakaitse Selts, lisaks mitmed teised loomakaitseorganisatsioonid ja aktiivsemad omavalitsused võitlevad igal aastal loomakolooniate likvideerimisega – ühed leebemal, teised julmemal moel. Kulub palju ressursse vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja abistamiseks. Ehkki Eestis on loomade hülgamine seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav, on hülgajaid keeruline tabada ja vastutusele võtta kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja loomaomanike andmete registrisse kandmiseks.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kodanikke üles printima välja "Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?" kampaania plakateid, jagama neid oma kodukohas ning postitama kuulutustetahvlitele. Lisaks teatama hüljatud lemmikloomadest seltsi infotelefonil 526 7117 või e-postiaadressil info@loomakaitse.ee. Selts kutsub ka kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias, levitama teavet kohalike elanike hulgas ja tegelema hulkuvate loomadega kuna kolooniad kasvavad jõudsalt ning tagajärgedega tegelemine nõuab veel enam aega ja raha. Kampaaniat tutvustavat reklaamklippi kajastavad ka Eesti populaarseimad tele- ja raadiokanalid.

Eesti Loomakaitse Selts
PRESSITEADE
19.08.2015

http://www.loomakaitse.ee/

Toimetaja: RIINA MUST

LEMMIKLOOMADE PIDAMINE

24.08.15

Et tagada oma looma heaolu ning kaaskodanike ja teiste loomade rahu ja turvalisus tuleb loomapidamisel järgida loomakaitseseadustlemmikloomade pidamise nõudeid ning vallavolikogu poolt kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja.

Lähtuvalt looma liigist ja vanusest tuleb talle võimaldada:

·        kohases koguses sööta ja joogivett,

·        sobiv hooldus,

·        vajalik ravi,

·        keskkond, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust

·        muu looma terviseks ja heaoluks vajalik.

Keelatud on looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, loomale valu ning välditavate füüsiliste ja vaimseite kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu teo toimepanemine. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest saab määrata füüsilisele isikule väärteo korras rahatrahvi. Looma julma kohtlemise eest saab isikut vastutusele võtta kriminaalkorras.

 

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, nende omaniku kindlakstegemist ja vajadusel hulkuvate loomade hukkamist korraldab kohalik omavalitsus.

 

Info

Marko Teiva
majandusspetsialist
tel 327 8238

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala valla statistika

Rahvaarv: 2611
Pindala: 182 km²
Suurim asula: Haljala (1170)
Koole: 1

Mis toimub?