Lihtmenetlusega riigihange "Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine"

Haljala vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke "Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine". Hankedokumentidaga saab tutvuda riigihangeteregistris...

Vähempakkumine „Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine“

Kõik pakkumused lükati tagasi kuna need ületavad hankija vahendeid ja hange ei ole selle hinnaga hankijale otstarbekas.

Vähempakkumine „Haljala võimla rek.projekti koostamine“

Hange nurjus kuna ei esitatud ühtegi pakkumust.

Vähempakkumine "Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine"

Lükati tagasi kõik esitatud pakkumused kuna need ületavad Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas.

Vähempakkumine „Haljala valla kruusateede hooldusremont 2017”

Eduka pakkumuse esitas Aktsiaselts Eesti Teed

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja katusekatte uuendamine“

Eduka pakkumuse esitas OÜ Fallemark Ehitus

Vähempakkumine „Kodupaiga kinnistu korteriomandi nr 7 siseviimistluse uuendamine“

Hange kuulutati nurjunuks kuna kõik pakkumused ületasid hankija eelarvelisi võimalusi.

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“

Kuna pakkumusi ei laekunud sõlmiti töö teostajaga Miratex OÜga otseleping

Vähempakkumine „ATV ja lisavarustuse soetamine“

Ainsa pakkumuse esitas Varsta Tarvikute OÜ

Pakkumiskutse Haljala Rahvamaja ventilatsiooni ekspertiisi koostamine

Pakkumus esitada Haljala vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postil haljala@haljala.ee