Vähempakkumine "Kodupaiga kinnistu korteriomandite nr 11 ja 12 siseviimistluse uuendamine"

Lükati tagasi kõik esitatud pakkumused kuna need ületavad Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas.

Vähempakkumine „Kodupaiga kinnistu korteriomandi nr 7 siseviimistluse uuendamine“

Hange kuulutati nurjunuks kuna kõik pakkumused ületasid hankija eelarvelisi võimalusi.

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“

Kuna pakkumusi ei laekunud sõlmiti töö teostajaga Miratex OÜga otseleping

Vähempakkumine „ATV ja lisavarustuse soetamine“

Ainsa pakkumuse esitas Varsta Tarvikute OÜ

Pakkumiskutse Haljala Rahvamaja ventilatsiooni ekspertiisi koostamine

Pakkumus esitada Haljala vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postil haljala@haljala.ee

Vähempakkumine „Kase tee 6 korterelamu lammutamine“

Eduka pakkumuse esitas OÜ Terasmees. Teenus tellitakse pakkujalt peale SA Kredex rahastusotsust.