« Tagasi

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala, tel 5063753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. tel. 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus:         Haljala rahvamaja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

Asukoht: Tallinna mnt 13 Haljala alevik Lääne-Virumaa.

Lühikirjeldus:

* 6 wc-poti montaaz ja demontaaz;

* ca 30 jm Ø 110 torustiku vahetus;

* ca 20 jm Ø 50 torustiku vahetus;

* 6 haisuluku vahetus;

* põrandate plaatimine ca 10 m2;

* vajadusel aluspinna tihendamine;

* lammutusjäätmete utiliseerimine.

Kohustuslik objektiga tutvumine ja mahtude mõõdistamine ning kontroll.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 10.01.2017.a kell 10:00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine jaanuar 2017 aasta.

1.9 Pakkumuse kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 90 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 03.01.2017.a kuni 09.01.2017.a.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

Pakkuja peab esitama sarnaste teostatud tööde loetelu perioodil 2013-2015.

3. ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

Teostatud tööd peavad vastama RYL 2013 sätestatud nõuetele ja heale ehitustavale.

Tööde teostamise osas tuleb kinni pidada EV standarditest ja nõuetest.

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi Haljala valla riigihangete komisjon. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.