« Tagasi

Lihtmenetlusega riigihange „Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine“

Lihtmenetlusega riigihange

„Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine"

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala, tel 5063753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. tel. 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus: „Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamine"

Asukoht: Tallinna mnt 13, Haljala alevik

Lühikirjeldus: vt. Lisad Seletuskiri­_konstr.doc  ja Seletuskiri­­­_Haljala­­­­­­_lava_ranna_ala.16-10-14.doc

Link: https://www.dropbox.com/sh/trxsjob981tj3es/AACzA4xHJyIj_XwY2Cct5pbZa/DOC_EXL?dl=0.

Hinnapakkumuse koostamisel võtta aluseks mahud_koond sheet va p 11.2 (valgustust antud pakkumus ei sisalda).

Soovituslik objektiga tutvumine ja paikvaatluse teostamine.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 24.10.2016.a kell 10:00-ks.

1.7.7 Pakkumuse koosseisus tuleb esitada PRIA eeltäidetud ja digitaalselt allkirjastatud vormil exceli-fail „Hinnapakkumus" ja projekti kooseisus olev Töömahutabel „Haljala_lava_ranna-ala_mahutabel_161014.xls".

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööde eeldatav teostamise aeg aprill-september 2017.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 90 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 17.10.2016.a kuni 21.10.2016.a.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab olema registreeritud MTR-is ehitusööde valdkonnas.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

3 ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

3.1 Teostatud tööd peavad vastama RYL 2013 sätestatud nõuetele ja heale ehitustavale

3.2 Tööde teostamise osas pidada kinni projektdokumentatsioonis toodud standarditest ja nõuetest.

3.3 Tööde mahud võtab Pakkuja üleantud dokumentatsioonist:

„Haljala_lava_ranna-ala_mahutabel_161014.xls" link: https://www.dropbox.com/sh/trxsjob981tj3es/AACzA4xHJyIj_XwY2Cct5pbZa/DOC_EXL?dl=0&preview=Haljala_lava_ranna-ala_mahutabel_161014.xls

3.4 Projektdokumentatsioon on leitav link: https://www.dropbox.com/sh/trxsjob981tj3es/AAA3UYgnE83jeY7X0CDu3FvHa?dl=0

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.