« Tagasi

Lihtmenetlusega riigihange „Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööd II etapp“

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik, tel 506 3753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. Tel 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus:         Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööd II etapp

Asukoht: Põdruse küla, Haljala vald, korterid nr 1, 4, 9, 11 ja 12.

Lühikirjeldus korterite kohta:

* uute siseuste sile- või puituste tarne ja paigaldus,

* uue metallist välisukse tarne ja paigaldus

* siseviimistlustööde teostamine sh lae aluspinna ettevalmistus+värvimine, välisseinad soojustada (10 mm penoplast+kipsplaat), siseseinad  osaliselt krohvida ja värvida,

* aluspõrandate korrastamine, vajadusel laudise asendamine ja värvimine;

* asendada elektrisüsteem koos valgustite, pistikute, automaatkaitsmete ja lülitite tarne koos paigaldusega, teostusjooniste koostamine.

* piirde- ja seinaliistude tarne ja paigaldus

* kuivkäimla rekonstrueerimine.

* küttekollete lammutamine ja uute rajamine.

* lammutusjäätmete utiliseerimine.

Kohustuslik objektiga tutvumine ja mahtude mõõdistamine ning kontroll.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 09.01.2017.a kell 10:00ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine juuli-oktoober 2017.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 90 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 20.12.2016.a kuni 06.01.2017.a.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

Pakkujal või alltöövõtjal B-kategooria elektritööde pädevustunnistuse olemasolu.

Pakkuja peab esitama sarnaste teostatud tööde loetelu perioodil 2013-2015.

3 ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

Teostatud tööd peavad vastama RYL 2013 sätestatud nõuetele ja heale ehitustavale.

Tööde teostamise osas tuleb kinni pidada EV standarditest ja nõuetest.

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi Haljala valla riigihangete komisjon. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.