« Tagasi

Pakkumiskutse Haljala Rahvamaja ventilatsiooni ekspertiisi koostamine

Pakkumiskutse

1. JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik, tel 5063753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva, tel 5063753, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Hanke nimetus: Haljala Rahvamaja ventilatsiooni ekspertiisi koostamine

Objekti asukoht: Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald

Lähteülesanne: Haljala Rahvamaja ventilatsiooniprobleemide põhjuste välja selgitamine ja alternatiivsete lahenduste välja töötamine koos tööde eeldatava maksumusega.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada kinnises ümbrikus Haljala vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postil haljala@haljala.ee . Pakkumusi oodatakse.

1.8 Tööde teostamine.

1.8.1 Töö peab olema esitatud ühe kuu jooskul pakkumuse esitamisest.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

Pakkuja pean oma vastavat MTR registreeringut:

Pakkuja peab esitama 2013-2015 analoogsete tööde loetelu.

3. ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

Ekspertiisi koostamisel tuleb lähtuda:

  • Ehitusseadustik
  • Majandus- ja taristuministri 24.09.2015 määrus nr 116 „Ehitise auditi tegemise kord";

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi pakkumist läbiviiv komisjon. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

6. TÖÖMAHUD

Töömahu ja inventariseerimisjoonistega on võimalik tutvuda kohapeal.