« Tagasi

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja katusekatte uuendamine“

Vähempakkumine „Haljala rahvamaja katusekatte uuendamine"

 

 JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

 

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt. 3, 45301 Haljala, tel 5063753

 

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. Tel 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

 

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus: Haljala rahvamaja katusekatte uuendamine

Asukoht: Haljala vald, Haljala alevik, Tallinna mnt 13.

Lühikirjeldus:

* SBS pinnakatte Eurogum KPS 170/5000 paigaldamine,

* SBS aluskatte Eurogum KPS 170/4000 paigaldamine;

* servaplekkide paigaldamine,

* ääreplekkide paigaldamine;

* katusekaevude tarne ja paigaldus;

* lammutusjäätmete utiliseerimine.

 

Soovituslik objektiga tutvumine ja mahtude mõõdistamine ning kontroll.

 

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

 

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

 

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 13.03.2017.a kell 10.00-ks.

 

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine märts-mai 2017.

 

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.

 

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 01.03.2017.a kuni 13.03.2017.a.

 

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

 

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

Pakkuja peab esitama sarnaste teostatud tööde loetelu perioodil 2014-2016.

 

3 ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

 

Tööde teostamise osas tuleb kinni pidada EV standarditest ja nõuetest.

Garantii SBS pinna- ja aluskattele 10 aastat.

 

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

 

Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

5. HINDAMISKRITEERIUMID

 

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

Töömahud:

Nr

Nimetus

Kogus

Ühik

Hind

Maksumus

1

SBS pinnakate Eurogum KPS 170/5000

380

m2

 

 

2

SBS pinnakate Eurogum KPS 170/4000

380

m2              

 

 

 

 

3

Servaplekid

105

Jm

 

 

4

Parapeti ja seinale ülesspöörded

105

m2

 

 

5

Kinnitid, tarvikud, gaas

1

Kompl

 

 

6

Transport, tõstmine

1

Kompl

 

 

7

Katusekaevud Peltitarvike OY

4

tk

 

 

8

Paigaldustööd

1

Kompl

 

 

 

 

Maksumus kokku:

 

Km 20%

 

Hind koos km-ga: