« Tagasi

Vähempakkumine „Haljala võimla rek.projekti koostamine“

Vähempakkumine „Haljala võimla rek.projekti koostamine"

JUHISED PAKKUJALE

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Rakvere mnt 3, 45301 Haljala, tel. 5063753

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab Marko Teiva. tel 506 3753, 327 8238, e-mail: marko.teiva@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Nimetus:         Võimla (ehr.kood 108033441) rek. projekti koostamine.

Asukoht: Rakvere mnt 10 (kat. tunnus 19002:003:0016) Haljala alevik, Haljala vald Lääne-Virumaa

Lühikirjeldus: eskiisprojekti koostamine võimla II kr ümberehitamiseks täismõõtmetes korvpallisaaliks koos teenindavate ruumidega. Hinnapakkumine peab sisaldama digialuse koostamist, vaateid, lõikeid, seletuskirja ja vähemalt 1 kontrollhinnapakkumist.

Seletuskirjas tuleb kajastada põhimõttelised lahendused arhitektuuri osas, konstruktiivnes osas, valgustuse osas ja ventilatsiooni osas.

Eskiisprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" sätestatud eskiisprojekti nõuetele.

Soovituslik objektiga tutvumine Töövõtja poolt.

1.5 Pakkumuse keel eesti keel.

1.6 Pakkumuse hinna väljendus eurodes.

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 05.06.2017.a kell 10.00-ks.

1.8 Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Töö peavad peab olema esitatud hiljemalt 01.07.2017.a.

1.9 Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 14 päeva.

1.10 Muud.

1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal alates 24.05.2017 kuni 02.06.2017.a.

1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.

1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke läbiviimise eest vastutav isik.

1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise põhjendab hanke läbiviimise eest vastutav isik.

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

Pakkuja peab vastama RHS § 38 sätestatud nõuetele.

3. ASJA KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

Teostatud töö peab vastama majandus- ja taristuministri määrusele 17.07.2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

4. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

5. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.