Tikkimismasin käsitöötuppa

Haljala Kultuuriseltsi projekt "Tikkimismasin käsitöötuppa" sai Kohaliku Omaalgatuse Programmist 100% rahastuse.

Tulge kaema ja katsetama.

Olen käsitöötoas olemas 22. septembril, kella 17:00-st.

Järgmised ajad esialgu kokkuleppel.

MTÜ Haljala Kultuuriselts

Postiaadress: Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Vrumaa

E-post: kultuuriselts@haljala.ee

 

Juhatuse liikmed:

Riina Must - 5089464
Merje Mitt
Merli Tammi

Seltsist lähemalt

Kui palju on seltsil liikmeid?

01.09.2011 seisuga on seltsil 19 liiget.

 

Kuidas astuda seltsi liikmeks?

Seltsi liikmeks astumiseks palun täida eraldi lingina olev avaldus  ja saada seltsi aadressile Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa või digitaalselt allkirjastatult seltsi meiliaadressile kultuuriselts@haljala.ee.

Avalduse suhtes tehtud otsusest teavitab juhatus Teid kirjalikult või e-posti teel. Peale juhatuselt seltsi liikmeks vastuvõtmise kohta tehtud positiivset otsust tuleb Teil kanda avalduses märgitud summad seltsi arvele. Seltsi liikmeks astumise ajaks on liikmeks astumise tasu ja jooksva aasta liikmemaksu laekumise kuupäev.