HALJALA NOORTE TÖÖMALEV

 

Hei, tubli ja töökas 13-17 aastane Haljala valla noor!

MTÜ Haljala Noortekeskus koostöös Haljala valla ning Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja registreerumise Haljala Noorte Töömalevasse! Haljala Noorte Töömalev toimub 2017 aastal kahes 5-päevases vahetuses:

I vahetus: 12.- 16. juuni

II vahetus: 26. juuni – 30. juuni

Malevasse registreerumiseks lae Haljala valla kodulehelt alla maleva avaldus täida see ning vii või saada digiallkirjastatult Haljala valla lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Helgi Vassarile või noortekeskusesse. Avaldust ning motivatsioonikirja saab soovi korral täita ka kohapeal. Ole kärme registreeruma, sest esimestel on suurem võimalus saada valituks.

Avaldusse märgitakse noore eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontakttelefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress, lapsevanema nimi, lapsevanema kontakttelefoni number ja malevas osalemise vahetuse aeg.

Motivatsioonikirja paneb noor kirja, miks just tema oleks õige kandidaat osalema Haljala Noorte Töömalevas! Kirjutada võib näiteks sellest, mida teeksid saadud rahaga, mida ootad töömalevalt, milliseid töid sooviksid teha, milliseid töid võiks ära teha oma kodukohas... lase fantaasial lennata.

Tööpäeva pikkuseks on 4 tundi, kell 9.00-13.00. Peale tööpäeva korraldatakse koos ka erinevaid huvitavaid tegevusi. Samuti peab iga töölaagris osalev noor osa võtma MTÜ Haljala Noortekeskuse poolt korraldatavast tööohutuse-ja karjääriinfo lühiseminarist.

Juhime veelkord tähelepanu, et töömalevas osaleja peab olema 13-17 aastane Haljala valla elanik!

Lisainformatsiooni saab Haljala Noortekeskusest, aadressilt noorteksa@haljala.ee, tel 54524404 või Haljala valla lastekaitse ja noorsootöö spetsialist Helgi Vassarilt, helgi.vassar@haljala.ee, tel 327 8224.