Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (sh elukohatõendit) väljastavad valla- ja linnavalitsused, maavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus aadressil Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn; e-post abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444). Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.