SA Haljala Kirik

Asutatud 2007.a. Haljala valla, EELK Konsistooriumi ja EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse poolt.

 
Juhataja:
Margus Punane tel 5049998
 
Nõukogu liikmed:
Leo Aadel - 5068620, leo.aadel@haljala.ee
Andrus Umboja - 
Elmer Aros