Teabenõude esitamine

Avalduse saaja: Haljala Vallavalitsus

Teabenõue Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta.

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Aadress

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Palun sisesta korrektne e-posti aadress

2. Teabenõude sisu

See väli on kohustuslik.

3. Vali tagasiside kanal

See väli on kohustuslik.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem

See väli on kohustuslik.
Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.