2013 aasta hajaasustuse programmist eraldatud toetused

Haljala Vallavalitsusele esitati 07.10.2013 kokku kuus taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.  Kanalisatsioonisüsteemi  valdkonna tegevuste teostamiseks esitati 4 taotlust, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste teostamiseks 1 taotlus.

Hindamiskomisjonilt said positiivse hinnangu järgmised taotlused kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:

1.      Monika Biider, Kuusiku kinnitu, Kisuvere küla;

2.      Katrin Perve, Perve kinnistu, Vanamõisa küla;

3.      Heiti Kalinkin, Kingu kinnistu, Varangu küla;

ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas:

1.      Oliver Tamm, Lepametsa kinnistu, Võle küla.

Rahastatavate tegevuste toetussumma kokku on 12 283,74 eur sh riigipoole toetus 6 141,41 eur ja Haljala valla toetussumma 6 142,33 eur.