« Tagasi

Maamaksu vabastuse taotlemine

Haljala vallas kehtib alates 01.01.2018 maamaksumäär 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksust on vabastatud represseeritud ja represseeritud isikutega võrdsustatud isikud. Maksuvabastuse taotleja peab esitama taotluse Haljala Vallavalitsusele hiljemalt maksustamise aasta 15.jaanuariks. Taotlust ei pea esitama isikud, kellel on maksuvabastus enne praeguse määruse jõustumist.