Haljala Vallavalitsus võtab tööle heakorratöötaja

31.03.17

Haljala Vallavalitsus võtab alates 02. maist 2017 tööle heakorratöötaja.

Info telefonidel 327 8238 ja 5063753 või marko.teiva@haljala.ee

Toimetaja: LEO AADEL

Haljala Vallavalitsus võtab tööle TUGITÖÖTAJA

16.03.17

Haljala Vallavalitsus võtab tähtajalise töölepinguga tööle TUGITÖÖTAJA

Töö sisu:

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal" raames erivajadustega tööealistele isikutele või eakale isikule kodu- ja/või tugiisikuteenuse osutamine.

Nõuded kandidaadile:

-  vähemalt keskharidus ja soovituslikult töökogemus sotsiaalvaldkonnas;

-  juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

-  sobivad isikuomadused: empaatiavõime, hea suhtlemisoskus, kohuse- ja vastutustunne, ausus, korrektsus, pingetaluvus.

Töötasu:

- 650 eurot (bruto), lisandub sõidukompensatsioon kuni 80 eurot kuus.

Kandideerimisavaldus ja CV esitada hiljemalt 31. märtsiks 2017 kella 10.00ks Haljala Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45231 Lääne-Virumaa või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil haljala@haljala.ee

Täiendav info: sotsiaaltöötaja Urve Vogt, tel 327 8226 või urve.vogt@haljala.ee

 

 

Toimetaja: RIINA MUST