Mittetulundusühingutele eraldatud toetused

Haljala Vallavalitsuse 22.03.2017 korraldusega nr 47 eraldati Haljala vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetust alljärgnevalt:

1.    MTÜ-le Varangu Külaselts, registrikood 80204320, aadress Varangu küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 200 eurot ja tegevustoetust 1 000 eurot.

2.    MTÜ-le Haljala Kultuuriselts, registrikood 80302956, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 400 eurot ja tegevustoetust 450 eurot.

3.    MTÜ-le Segapidi Selts, registrikood 80050383, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 600 eurot ja tegevustoetust 602 eurot.

4.    MTÜ-le Aaspere Külakoda, registrikood 80197761, aadress Kärmu küla Haljala vald, tegevustoetust 240 eurot.

5.    MTÜ-le RLV Massive, registrikood 80237006, aadress Maheda tn 1-10, Haljala alevik, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 1 kord nädalas.

6.    MTÜ-le Spordiklubi Aaspere, registrikood 80029905, aadress Aaspere küla, Haljala vald, tegevustoetust 250 eurot spordivõistlusel osalemise kulude katmiseks ja tasuta võimlasaali kasutamisega 1 kord nädalas.

7.    MTÜ-le Korvpalliklubi B.C.Haljala, registrikood 80137262, aadress Kooli tn 6, Haljala alevik, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 1 kord nädalas.

Haljala valla teised vabaühendused

MTÜ Ans.Ambel

Postiaadress: Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Vrumaa

E-post: rahvamaja@haljala.ee

 

MTÜ Haljala Kultuuriselts

Postiaadress: Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Lääne-Vrumaa

E-post: kultuuriselts@haljala.ee

 

 

 

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/414062013015