Määrused ja korrad

Haljala  Vallavolikogu   18. märts 2014  otsusega nr 30   kehtestati Haljala valla jäätmekava 2014 - 2020 

 

Haljala valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

MÄRKUS:

Haljala Vallavolikogu 15. juuni 1999.a määruses „Haljala valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine" kehtib hetkel veel vaid heakorra eeskiri.

Haljala Vallavolikogu 17.12.2013 määrusega nr 4 on kehtestatud uus „Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri".'

Haljala vallavolikogu 21.05.2013 määrusega nr 83 kehtestatud „Haljala valla avaliku korra eeskiri" on seoses Korrakaitseseaduse jõustumisega kehtetu alates 01.04.2014.a. 

 

 

Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Raiemäärus

Reklaamimaks Haljala vallas

Haljala valla jäätmehoolduseeskiri

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

AS-i Haljala Soojus ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri