Haljala Vallavolikogu esimeheks valiti Vello Väinsalu

1.11.17

 

Haljala Vallavolikogu esimesel istungil oli päevakorras Haljala Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine.

Haljala valla valimiskomisjoni otsusega nr 15 otsustati lugeda valituks Haljala Vallavolikogu esimeheks Vello Väinsalu.

Haljala Vallavolikogu otsusega nr 1, 31.10.2017, valiti Haljala Vallavolikogu aseesimeheks Margus Punane.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

VALIMISKOMISJON KUULUTAS VÄLJA VALIMISTULEMUSED

    
Haljala valla valimiskomisjoni 24.oktoobri 2017 otsusega nr 12 registreeriti Haljala Vallavolikogu liikmed. Haljala valla valimiskomisjoni otsus jõustus allakirjutamisest. 

Otsus edastakse Vabariigi Valimisteenistusele, Rahandusministeeriumile ja avaldatakse Haljala valla veebilehel 24.oktoobril 2017 ning valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja Haljala Vallavolikogu liikme volitused algavad 25.oktoobril 2017. 

Valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast, 25.oktoobrist 2017, on moodustunud Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Haljala vald.

 

Moodustunud Haljala vald on endise Haljala valla ja Vihula valla üldõigusjärglane.

Haljala Vallavalitsus ja Vihula Vallavalitsus jätkavad tööd kuni volikogu poolt uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni.

Haljala valla ja Vihula valla senised ametiasutused jätkavad tööd kuni uue ametiasutuse moodustamiseni. Uus ametiasutus alustab tööd 01.01.2018.a.

 

Valimistulemus Haljala vallas

Esmaspäeval, 16.oktoobril 2017, tegi Haljala valla valmimiskomisjon, hääletamissedelite ülelugemise ja valmimisnimekirjade kontrollimise teel, kindlaks hääletamistulemused ja kinnitas valimistulemused Haljala vallas.

1. Hääletamistulemus kinnitati järgmiselt:

Eesti Reformierakond -                             464      häält;

Valimisliit Vaba Vallakodanik -                  429      häält;

Valimisliit Maheda –                                  425      häält;

Valimisliit PLAAN A –                                322      häält;

Eesti Keskerakond -                                   219      häält;

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond -       188      häält;

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit -        121      häält;

Üksikkandidaat TAIMO HEINBERK -            6     häält;

Üksikkandidaat HANNES SAKSEN -             2    häält;

Valimiskomisjoni otsus 16.10.2017 nr 10 Hääletamistulemuste kinnitamine.

 

2. Valimistulemus - võrdlusarvude alusel nimekirjamandaatide jaotamiseks vajaminev 5 % -di künnis oli 108,8 häält ja lihtkvoot 128 ehk isikumandaat häält ja võrdlusarvude alusel jaotusid nimekirjamandid järgmiselt:

Eesti Reformierakond -                                 4          mandaati;

Valimisliit Vaba Vallakodanik -                       3          mandaati;

Valimisliit Maheda –                                      3          mandaati;

Valimisliit PLAAN A –                                    3          mandaati;

Eesti Keskerakond -                                      2          mandaati;

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond -          1          mandaat;

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit -           1          mandaat;

Üksikkandidaat TAIMO HEINBERK -           0          mandaati;

Üksikkandidaat HANNES SAKSEN -           0          mandaati.

Valituks osutunud kandidaatide asendusliikmete arv:

 

Eesti Reformierakond -                                 18        asendusliiget;

Valimisliit Vaba Vallakodanik -                       22        asendusliiget;

Valimisliit Maheda –                                      15        asendusliiget;

Valimisliit PLAAN A –                                    17        asendusliiget;

Eesti Keskerakond -                                      15        asendusliiget;

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond -             9          asendusliiget;

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit -            13        asendusliiget;

 

            Valituks osutunud kandidaadid:

Kandidaadi nimi                    Saadud hääli

LEO AADEL                          131 (isikumandaat)

ANNES NAAN                      120

MARGUS PUNANE              96

ARVI ÖÖPIK                         59

KOIDU SAAMOT                 78

AIDE VEINJÄRV                  33

RAINER LILLE                     31

LEO BERGSTRÖM               82

VELLO VÄINSALU               60

GREETE TOMING                42

ANNIKA HALLIMÄE             27

URVE KINGUMETS             29

TEA TREUFELDT                39

EHA SIRELBU                      26

AIVAR MAURER                 23

TRIIN TOMING                    49

Haljala valla valimiskomisjoni 16.10.2017 otsus nr 11 Valimistulemuste kinnitamine.

Toimetaja: RIINA MUST

Hääletamistulemuste kindlakstegemine valla valimiskomisjonis

 

 

TEADE

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 55 lõikele 1 teostab valimiskomisjon hääletamissedelite teistkordset ülelugemist esmaspäeval, 16.oktoobril 2017 algusega kell 10:00

Võsul Rannaklubi I korruse saalis.

Haljala valla volikogu valimised

15. oktoobril 2017 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valivad Haljala ja Vihula valla elanikud – 17 liikmelise Haljala valla volikogu.

15. oktoobril 2017 toimuvatel kohalikel valimistel on hääletamisõigus kõigil, kes on saanud valimispäevaks vähemalt 16-aastaseks.

 

Elektrooniline hääletamine algab kolmapäeval 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab kuni järgmise nädala kolmapäeva 11. oktoobri kella 18.00-ni ööpäevaringselt.

Elektrooniliselt saab hääletada kõikides valla raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

 

Eelhääletamine toimub esmaspäevast 9. oktoobrist kuni

kolmapäeva 11. oktoobrini. Hääletamine algab kell 12:00 ja lõpeb kell 20:00.

 

Valimispäeval 15. oktoobril 2017

algab hääletamine kell 9:00 ja lõpeb kell 20:00.

 

Valimised toimuvad neljas valimisjaoskonnas.

Valimisjaoskonda nr 1 kuulub Haljala valla haldusterritoorium. Valimisjaoskonna asukoht eelhääletamise ajal on Haljala vallamaja Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond ja asukoht valimispäeval on Haljala Rahvamaja Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Lääne-Viru maakond. Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Vihula vallas Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad. Valimisjaoskonna asukoht - Raamatukogu, Karepa küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond.

Valimisjaoskonda nr 3 kuuluvad Vihula vallas Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi külad. Valimisjaoskonna asukoht Vihula Kooli, Vihula küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond.

Valimisjaoskonda nr 4 kuuluvad Vihula vallas Altja, Vergi, Pihlaspea, Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga, Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku ja Tõugu külad ja Võsu alevik. Valimisjaoskonna asukoht Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond. Valimisjaoskond korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

 

VALIMISPÄEVAL ON KÄIGUS BUSSIRINGID

VALIMISPÄEVAL, 15. OKTOOBRIL, ON HALJALA VALLA AASPERE JA ESSU KANDI RAHVALE KÄIGUS BUSSIRINGID

 

Aaspere ring

Aaspere mõis       

11.00

Aaspere keskus  

11.05

Liiguste bussijaam

11.10

Kõldu keskus

11.20

Nõtke        

11.25

Kavastu Tuvitorn 

11.25

Jalumäe

11.30

Sauste

11.35

Vanamõisa

11.35

Naaritsa

11.40

Haljala

 

Tagasisõit Rahvamaja juurest kell 13.00

 

Põdruse – Kandle ring

Aasu

12.00

Arkna teerist

12.05

Põdruse

12.10

Essu kauplus

12.15

Tammispea tee

12.20

Varangu keskus

12.25

Pehka   

12.30

Aaviku

12.35

Kandle mõis

12.45

Võle

12.50

Haljala

 

Tagasisõit Rahvamaja juurest kell 14.00

Toimetaja: RIINA MUST

Dokumentide esitamine valimiskomisjonile

 

2017 .a volikogu valimistel Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusel moodustatava Haljala valla valimiskomisjonile esitatavad dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile valimised@haljala.ee või tuua paberkandjal Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa, 5. septembril kella 18:00ks.

 

Valimiskomisjon tööaeg ajavahemikul 16. aug. - 11. sept on

E - N kell 9:00-12:00 ja 14:00-15:30  ning R kell 9:00-14:00 ja 

 T - 5. septembril ja N 7. septembril on valimiskomisjon avatud kell 9:00-12:00 ja 14:00-18:00.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Täpsustav info - valimiskomisjoni esimees            Enna Tiidemann      tel 325 8636

                          valimiskomisjoni aseesimees       Riina Must               tel 327 8223

                        

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

2017.aasta volikogu valimistel Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusel moodustatava Haljala valla valimiskomisjoni, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa tööaeg on

- alates 16.augustist kuni 11. septembrini esmaspäevast kuni neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 14.00-15.30  ning reedel kell 9.00-14:00.

- 5. septembril ja 7. septembril on valimiskomisjon avatud kell 9.00-12.00 ja 14.00-18.00.

valimiskomisjoni koosseis: - valimiskomisjoni esimees            Enna Tiidemann      tel 325 8636

                                            valimiskomisjoni aseesimees       Riina Must               tel 327 8223

                                            valimiskomisjoni liige                    Anneli Kivisaar

                                            valimiskomisjoni liige                    Mare Rosen 

                                           valimiskomisjoni liige                     Lea Mägi

                                            valimiskomisjoni liige                     Urmas Punga

Õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi reguleerivad õigusaktid ja juhendmaterjalid on leitavad Riigi valimisteenistuse kodulehelt

 

Haljala Vallavolikogu otsused 2017 kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks:

1. Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine.

2. Valimiskomisjoni moodustamine

 

Haljala Vallavalitsuse otsustused 2017 kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks:

1. Valimisjaoskondade moodustamine

2. Valimiskomisjoni asukoha määramine